ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

doktordaras.sk sú internetové stránky prevádzkované právnickou osobou DD aku-fyto s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, IČO 52145107, ďalej len prevádzkovateľ. 


Spracovanie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č . 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. 

2. Na účely užívania služby Elektronická rezervácia vyšetrenia, najmä rezervácia termínu vyšetrenia a sprostredkovanie kontaktu medzi Pacientom a Vyšetrujúcim doktorom, je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje Pacienta alebo osobné údaje poskytnuté či zadanej Pacientom pri užívaní Servera (email, telefón, ipadresa, cookie). 

3. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon služby Elektronická rezervácia vyšetrenia. 

4. V konkrétnych prípadoch môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmienok, ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov. 

5. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek správy, obsahujúce informácie o zmenách stavu rezervácie. 

Použitie súborov Cookies

Vážený návštevník, pri prehliadaní tejto webovej stránky môžeme získavať súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané prostredníctvom prehliadača lokálne v zariadení, pomocou ktorého je webová stránka zobrazená. Využívame ich na účely zlepšenia fungovania webových stránok. Súbory cookies neslúžia na osobnú identifikáciu používateľa webovej stránky. Niektorú súbory cookies sú uchovávané len do momentu zatvorenia prehliadača, iné sú uchovávané do momentu odstránenia alebo uplynutia platnosti cookies, resp. v závislosti od nastavenia prehliadača. Údaje spojené s cookies, ktoré sú uložené na serveroch spoločnosti Google, sú uchovávané po dobu 14 mesiacov a potom zmazané.

Naše webové stránky môžete naďalej používať aj v prípade, ak nesúhlasíte s využívaním cookies, avšak niektoré časti alebo funkčnosti webových stránok možno bez cookies nebudú fungovať alebo nebudú fungovať správne.

Váš internetový prehliadač Vám umožňuje nastavenia cookies zmeniť. Nastavenie prehliadača pre cookies sa obvykle nachádza v ponuke „Možnosti“, „Nástroje“ alebo „Preferencie“ Vášho internetového prehliadača. Môžete tiež využiť ponuku „Pomocník” či „Nápoveda“ Vášho internetového prehliadača. Rôzne prehliadače môžu používať rozdielne mechanizmy na deaktiváciu cookies.

Návody na blokovanie a odstránenie cookies nájdete na týchto stránkach:

Podrobné informácie o cookies nájdete na http://www.allaboutcookies.org/.