Vzdelanie

Diplom o ukončení štúdia Všeobecného lekárstva

Univerzita Karlova, Hradec Králové

Atestácia v špecializačnom odbore Interná medicína 1. stupeň

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Atestácia v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Atestácia v špecializačnom odbore Akupunktúra

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Certifikát o skončení štúdia Tradičnej čínskej medicíny v špecifikácií Akupunktúra

1. škola tradiční čínské medicíny – TČM, Praha

Tianjan University of Traditional Chinese Medicine, Tianjan

Diplom za účasť na seminári na tému Dietetika čínskej medicíny

1. škola tradiční čínské medicíny – TČM, Praha

Tianjan University of Traditional Chinese Medicine, Tianjan

Certifikát o absolvovaní odborného semináru Čínskej fytoterapie

TCM Institut, Praha

Certifikát o absolvovaní odbornej stáže v Univerzitnej nemocnici TČM

Hospital of Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu

Člen výboru

Slovenská spoločnosť akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSA SLS)

Člen

Slovenská lekárska komora (SLK)

Táto ambulancia má povolenie Bratislavského samosprávenho kraja